img

Than mỏ – Wikipedia tiếng Việt

Oct 13, 2006· Khi khai thác các vỉa than nguy hiểm về "Cú đấm mỏ", ngoài việc thực hiện các quy định tại "Quy phạm an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch", công tác khai thác vỉa nguy hiểm về "Cú đấm mỏ" phải được thực hiện ngoài vùng áp lực tựa của lò chợ vỉa bảo vệ.

Đọc thêm
img

Thông tư 18/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật chai chứa khí ...

Hình 2. Các giá trị của hệ số hình dạng C đ ố i với H/D từ 0,2 đến 0,25. Hình 3. Các giá trị của hệ số hình dạng C đối với H/D từ 0, 25 đến 0, 5. d) Chiều dày th à nh nhỏ nhất c ủ a phần hình trụ, a, v à của đáy chai, b, không được nhỏ hơn giá trị được xác định theo bất kỳ công thức nào sau đây:

Đọc thêm
img

than thân – Wiktionary tiếng Việt

Các từ có cách viết hoặc gốc từ tương tự. thân thân; Định nghĩa . than thân. Phàn nàn về tình cảnh của mình. Dịch Tham khảo . Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn ph í ... Quy định quyền riêng tư ...

Đọc thêm
img

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2012/BCT về mức rủi ro ...

Dec 28, 2012· Ngày 28/12/2012,Bộ Công thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2012/BCT về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầ̀u khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện do Bộ Công thương ban hành Thuộc lĩnh vực Công nghiệp, Hóa chất

Đọc thêm
img

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật và các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác quặng hầm lò. Quy chuẩn này không điều chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến khai thác khoáng sản than,

Đọc thêm
img

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6306-1:2015 Máy biến áp điện lực ...

Trong phạm vi các giá trị quy định của U m, đối với các cuộn dây của máy biến áp, máy biến áp phải có khả năng vận hành liên tục tại công suất danh định mà không bị hỏng trong các điều kiện 'bão hòa từ' trong trường hợp tỷ số của điện áp trên tần số (V/Hz ...

Đọc thêm
img

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI: Hướng Dẫn dành cho …

các quy định về chất thải nguy hại của liên bang. Một số sử dụng các yêu cầu và định nghĩa của liên bang; số khác xây dựng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Nếu trường hợp sau đúng với cơ quan thực thi của quý vị thì quý vị phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn ...

Đọc thêm
img

Đánh giá tác động môi trường – Wikipedia tiếng Việt

Đánh giá môi trường là đánh giá các hậu quả môi trường (tích cực lẫn tiêu cực) của một kế hoạch, chính sách, chương trình, hoặc các dự án thực tế trước khi quyết định tiến hành thực hiện hay không. Trong bối cảnh này, thuật ngữ "Đánh giá tác động môi trường" (EIA hay DTM) thường được sử dụng khi ...

Đọc thêm
img

Tập quán là gì ? Điều kiện áp dụng tập quán theo quy định

Mar 15, 2021· Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự được quy định cụ thể tại Điều 3 BLDS 2015. Theo đó, việc áp dụng tập quán trong lĩnh vực dân sự phải đáp ứng các điều kiện: Tập quán được áp dụng phải đảm bảo cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy ...

Đọc thêm
img

1 QUY ĐỊNH CHUNG - Google Search

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...

Đọc thêm
img

Bài tập về xác định cấu trúc của quy... - Ôn Thi Pháp Luật ...

Người nào chỉ huy, điều khiển tàu bay mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường không, có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 30.000 ...

Đọc thêm
img

EXTENT | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Jun 16, 2018· extent ý nghĩa, định nghĩa, extent là gì: 1. area or length; amount: 2. the degree to which something happens or is likely to happen: 3. so…. Tìm hiểu thêm.

Đọc thêm
img

HỎI ĐÁP VỀ CÁC QUY ĐỊNH NHẬP KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG ÚC

Cuốn sách này giới thiệu các quy định chung về nhập khẩu hàng hoá, xác định trị giá hàng hoá, hệ thống thuế quan, chế độ ưu đãi thuế quan, các quy định về dãn nhãn hàng hoá, cũng như các quy định về kiểm dịch có tham khảo và trích dẫn từ các văn bản luật và các ...

Đọc thêm
img

Than đá – Wikipedia tiếng Việt

Phạm vi điều chỉnh. 1. Thông tư này quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá xúc bốc, vận chuyển trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên. 2. Thông tư này không áp dụng đối với việc khai thác than bùn bằng phương pháp lộ thiên. Điều 2.

Đọc thêm
img

Thuế là gì ? Đặc điểm của thuế ? Cách thức phân loại thuế

Jan 17, 2021· 1. Quy định chung về thuế. Nhìn từ góc độ xã hội, thuế là khoản đóng góp, bằng tài sản cho nhà nước do pháp luật quy định thành nghĩa vụ đối với các cá nhân hoặc tổ chức, đáp ứng nhu cầu chỉ tiêu của nhà nước.

Đọc thêm
img

Cách Phân loại rác thải tại nguồn đúng quy định ĐÁNG XEM NHẤT

Cách phân loại rác thải công nghiệp chuẩn nhất. Theo quy định về phân loại rác thải tại nguồn theo quy định, từ ngày 24-11 các chủ nguồn thải nếu không phân loại rác sẽ bị phạt. Phân loại rác thải công nghiệp và những quy định, bao nhiêu lần thì bị xử lý vi phạm ...

Đọc thêm
img

Các định nghĩa về thuật ngữ hàn cơ bản

Các định nghĩa về thuật ngữ hàn cơ bản. ... Quốc gia Viện dầu mỏ Mỹ ... Quy định của chính phủ về các đơn vị đo lường chính thức. Minh họa các loại liên kết hàn. Các loại mối hàn và minh họa.

Đọc thêm
img

CÁC SẢN PHẨM ĐỐT THAN THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA

1.2 Các thuật ngữ được định nghĩa và giải thích trong tiêu chuẩn này chỉ sử dụng và có ý nghĩa trong tiêu chuẩn sản phẩm đốt than (CPP), 2 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 2.1 Nước thải mỏ có tính axit (Acid mine drainage ...

Đọc thêm
img

HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ

2.1.2. Phụ thuộc vào các quy định tại các Điều 2.1.4, 2.1.5 và 2.3.4 (a), Hợp đồng này được chấm dứt nếu vào thời điểm Giai đoạn Tìm kiếm Thăm dò kết thúc mà không có Phát hiện Thương mại nào trong Diện tích Hợp đồng được tuyên bố. 2.1.3.

Đọc thêm
img

Để M&A thành công, bắt đầu từ quy trình - VNVC

· Công ty chứng khoán cũng đưa ra một quy trình 3-bước thực hiện M&A – xác định các doanh nghiệp mục tiêu cho giao dịch M&A, xác định giá trị giao dịch và đàm phán giao kết và thực hiện thỏa thuận hợp đồng giao dịch M&A. Tuy nhiên, quy trình này được tổng hợp lại từ ...

Đọc thêm
img

CayQuyetDinh_C4_5_LTMT.ppt - Google Slides

Xây dựng cây quyết định gồm 2 bước: Phát triển cây quyết định: đi từ gốc, đến các nhánh, phát triển quy nạp theo hình thức chia để trị. Chọn thuộc tính "tốt" nhất bằng một độ đo đã định trước. Phát triển cây bằng việc thêm các nhánh tương ứng với từng ...

Đọc thêm
img

THÔNG TƯ trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt ...

QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về mức rủi ro chấp nhận được đối với con người trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và

Đọc thêm
img

CONDITION | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

condition ý nghĩa, định nghĩa, condition là gì: 1. the particular state that something or someone is in: 2. the physical situation that someone or…. Tìm hiểu thêm.

Đọc thêm
img

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6594:2000 (ASTM D 1298 - 90) về ...

Oct 19, 2020· 11.1.3. Đối với các sản phẩm có độ nhớt cao, hoặc không thỏa mãn các quy định nêu trong điều 11.1.1 và 11.1.2 thì không được đưa ra các thay đổi. 11.2. Độ sai lệch – Không quy định. PHỤ LỤC A (Quy định) A.1. Những quy định về cảnh báo. A.1.1. Chất lỏng dầu mỏ

Đọc thêm
img

QCVN 01:2011/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn ...

Feb 28, 2011· Thuật ngữ, định nghĩa Các từ ngữ trong Quy chuẩn này được hiểu như sau: 1. Khoáng sàng than: Là sự tích tụ tự nhiên của khoáng vật than ở thể rắn với khối lượng lớn trong lòng đất dưới dạng vỉa hoặc ổ và có sự khác biệt về tính chất và không gian so với đất ...

Đọc thêm
img

than – Wiktionary tiếng Việt

Tiếng Việt: ·Tên gọi chung các chất rắn, thường màu đen, dùng làm chất đốt, do gỗ hoặc xương cháy không hoàn toàn tạo nên, hoặc do cây cối chôn vùi ở dưới đất phân huỷ dần qua một thời gian dài biến thành. Đốt than trên rừng. Mỏ than.··Thốt ra lời cảm thương cho nỗi ...

Đọc thêm
img

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2693:2007 (ASTM D 93 – 06) về Sản ...

CHÚ THÍCH 1 2: Các quy định về độ chụm chỉ được rút ra từ các chất lỏng sáng. Tham khảo các báo cáo nghiên cứu về các thông tin liên quan đến độ chệch tương đối và các loại mẫu. Các nghiên cứu khác liên quan đến độ chệch tương đối đang được thực hiện. 15.1.5.

Đọc thêm
img

Quy định về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người ...

Jan 01, 2021· 3. Ngoài các quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người giám định tư pháp có quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về tố tụng." >> Xem thêm: Mẫu đơn xin bãi nại và Hướng dẫn viết mẫu đơn bãi nại trong vụ án tai nạn giao thông

Đọc thêm
img

Tiểu sử, quy trình hành chính và đóng góp của Henri Fayol ...

Jul 17, 2021· Tiểu sử, quy trình hành chính và đóng góp của Henri Fayol. Henry Fayol (1841-1925) là một kỹ sư khai thác người Pháp có lý thuyết về quản lý khoa học – được gọi là Fayolism – là cơ sở của phong cách quản lý hiện đại trong các công ty và tổ chức.. Những đóng góp của Henri Fayol rất nhiều và đa dạng, chủ yếu ...

Đọc thêm
img

Theo khoản 3 điều 4 Luật... - Lịch ngày TỐT - Xem ngày tốt ...

Theo khoản 1 và khoản 2 điều 15 Luật Giá năm 2012, hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo các tiêu chí: Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông; hàng hóa ...

Đọc thêm
img

Than nâu – Wikipedia tiếng Việt

Quy định về tiêu chuẩn, trình độ và năng lực Lãnh đạo mỏ Tiêu chuẩn, trình độ, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2009 quy định tiêu chuẩn, trình độ, năng lực của Giám ...

Đọc thêm
img

Bộ Công Thương tiếng Anh là gì?

Bộ công thương là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành nghề và lình vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công ...

Đọc thêm
img

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI …

Quy định về tiêu chuẩn, trình độ và năng lực Lãnh đạo mỏ Tiêu chuẩn, trình độ, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2009 quy định tiêu chuẩn, trình độ, năng lực của Giám ...

Đọc thêm